ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pokyny a doporučení účastníkům řízení

 

 Pokyn  Název

Angl.
verze

Platnost od Nahrazuje Hlavní změny

CAU-04 verze 8

Pokyny pro vyplnění žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady/maximální ceny výrobce/maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely

NE 15.04.2024 CAU-04 verze 7 úprava pokynu dle nového formulářového řešení

CAU-05 verze 6

Pokyny pro vyplnění žádosti o změnu výše a podmínek úhrady/maximální ceny výrobce/maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely

NE 15.04.2024 CAU-05 verze 5 úprava pokynu dle nového formulářového řešení

CAU-06 verze 3

Pokyny pro vyplnění žádosti o zrušení výše a podmínek úhrady/maximální ceny výrobce/ maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely

NE 15.04.2024 CAU-06 verze 2 úprava pokynu dle nového formulářového řešení 

CAU-07 verze 1

Pokyny pro vyplnění žádosti o kvalifikaci do úhradové soutěže

NE 01.12.2023 CAU-07 Úprava pokynu dle nového webového formuláře 

CAU-08 verze 1

Požadavky na strukturu odborných podkladů doplňujících žádost a na strukturu vyjádření ostatních účastníků při předkládání důkazů v řízeních o stanovení nebo změnu výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ

ANO  01.01.2022 CAU-08 verze 0 Změny v souvislosti s novelou zákona o veřejné zdravotním pojištění.

CAU-08 Příloha 1 verze 1

Strukturované podání A pro držitele rozhodnutí o registraci

ANO 01.01.2022 CAU-08 Příloha 1 verze 0 Změny v souvislosti s novelou zákona o veřejné zdravotním pojištění.

CAU-08 Příloha 2 verze 2

Strukturované vyjádření B pro zdravotní pojišťovny

NE 01.03.2023 CAU-08 Příloha 2 verze 1 Do přílohy byla pro účastníky řízení doplněna možnost uvést vyjádření k žadatelem navrhovaným podmínkám úhrady.

CAU-08 Příloha 3 verze 2

Strukturované vyjádření C pro odborné společnosti

NE 01.03.2023 CAU-08 Příloha 3 verze 1 Do přílohy byla pro účastníky řízení doplněna možnost uvést vyjádření k žadatelem navrhovaným podmínkám úhrady.

CAU-08 Příloha 4 verze 2

Strukturované vyjádření D pro pacientské organizace

NE 01.03.2023 CAU-08 Příloha 4 verze 1 Do přílohy byla pro účastníky řízení doplněna možnost uvést vyjádření k žadatelem navrhovaným podmínkám úhrady.

CAU-10

Žádost o odbornou konzultaci poskytnutou sekcí CAU

NE 21.02.2022 -  

CAU-11

Pokyny pro vyplnění žádosti o přepis maximální ceny výrobce, výše a podmínek úhrady, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku

NE 01.12.2023 CAUn-01 Úprava pokynu dle nového webového formuláře

CAU-12

Pokyny pro vyplnění žádosti o provedení zkrácené revize úhrad

NE 01.12.2023 -