Pokyny a formuláře

 

Pokyn Název Angl. verze Platnost od Nahrazuje Doplňuje
PHV-3 verze 4   Neintervenční poregistrační studie bezpečnosti humánních léčivých přípravků   ANO 11.1.2016 PHV-3 verze 3  
PHV-4 verze 7 Elektronická hlášení nežádoucích účinků ANO  17.5.2019 PHV-4 verze 6  
PHV-6 verze 2 Požadavky SÚKL k hlášení změn PSMF a ke jmenování lokální kontaktní osoby pro farmakovigilanci v ČR ANO 1.11.2019 PHV-6 verze 1  
PHV-7 verze 2 Požadavky SÚKL k vytváření, obsahu a distribuci edukačních materiálů určených pro  zdravotnické pracovníky a pacienty ANO 15.7.2019 PHV-7 verze 1  
PHV-8 Požadavky SÚKL k vytváření, obsahu a distribuci Informačních dopisů pro zdravotnické pracovníky NE 4.7.2014    
GVP

Guidelines on good pharmacovigilance practices (GVP) - v jednotlivých modulech jsou uvedeny základní informace o zajištění farmakovigilance pro držitele rozhodnutí o registraci, národní agentury a Evropskou agenturu pro léčivé přípravky, každé oblasti je věnován samostatný modul.