ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pokyny a formuláře

Klinická hodnocení - pokyny  

Pokyn Název Angl. verze Platnost od Hlavní změny Nahrazuje Doplňuje
KLH-22 verze 5 Požadavky na text informací pro subjekty hodnocení/ informovaného souhlasu ANO 1.6.2022 doplnění nové legislativy (nařízení pro KH), upřesnění sdělení k NÚ, aktualizace doporučení týkající se antikoncepce, upřesnění k poskytnutí informace o účasti v KH praktickému lékaři, podmínky pro možnost souhlasu s posdstudiemi v hlavním informovaném souhlasu, upřesnění informací pro dětské pacienty a cizince KLH-22 verze 4  

KLH-21 verze 7

Hlášení nežádoucích účinků humánních léčivých přípravků v klinickém hodnocení a neregistrovaných léčivých přípravků 

ANO

20.7.2018 aktualizace dle požadavků CT-3 guideline KLH-21 verze 6  
KLH-19 verze 3 Podklady potřebné pro povolení klinického hodnocení léčiva – požadavky na farmaceutickou část dokumentace ANO 01.04.2024 zahrnuty změny ve vztahu k Nařízení 536/2014 KLH-19 verze 2  
KLH-12 verze 4 Požadavky na doklady správné výrobní praxe při předkládání žádostí o povolení/ohlášení klinického hodnocení ANO 01.04.2024 zahrnuty změny ve vztahu k Nařízení 536/2014 KLH-12 verze 3  
SKP-1 verze 2 Vydávání certifikátů správné klinické praxe NE 31.01.2022 revize dokumentu v souladu s nově platnou legislativou  SKP-1 verze 1  

Další pokyny:

  • Pokyny pro Správnou výrobní praxi - VYR 32
  • Neintervenční poregistrační studie bezpečnosti humánních léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis - PHV 3