ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pokyny a formuláře

Klinická hodnocení - pokyny  

Pokyn Název Angl. verze Platnost od Hlavní změny Nahrazuje Doplňuje
KLH-22 verze 5 Požadavky na text informací pro subjekty hodnocení/ informovaného souhlasu ANO 1.6.2022 doplnění nové legislativy (nařízení pro KH), upřesnění sdělení k NÚ, aktualizace doporučení týkající se antikoncepce, upřesnění k poskytnutí informace o účasti v KH praktickému lékaři, podmínky pro možnost souhlasu s posdstudiemi v hlavním informovaném souhlasu, upřesnění informací pro dětské pacienty a cizince KLH-22 verze 4  

KLH-21 verze 7

Hlášení nežádoucích účinků humánních léčivých přípravků v klinickém hodnocení a neregistrovaných léčivých přípravků 

ANO

20.7.2018 aktualizace dle požadavků CT-3 guideline KLH-21 verze 6  
KLH-19 verze 2 Podklady potřebné pro povolení klinického hodnocení léčiva – požadavky na farmaceutickou část dokumentace ANO 21.01.2019 aktualizace dle EU guideline  KLH-20 verze 1  
KLH-12 verze 3 Požadavky na doklady správné výrobní praxe při předkládání žádostí o povolení/ohlášení klinického hodnocení NE 01.01.2012   KLH-12 verze 2  
KLH-9 Soubor informací pro zkoušejicího ANO 01.06.1998      
KLH-8 Protokol klinického hodnocení a dodatek(ky) k protokolu ANO 01.06.1998      
SKP-1 verze 2 Vydávání certifikátů správné klinické praxe NE 31.01.2022 revize dokumentu v souladu s nově platnou legislativou  SKP-1 verze 1  

Další pokyny:

  • Pokyny pro Správnou výrobní praxi - VYR 32
  • Neintervenční poregistrační studie bezpečnosti humánních léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis - PHV 3