PHV-4 verze 7

ELEKTRONICKÁ HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

PHV-4_verze_7_Elektronicka_hlaseni_nezadoucich_ucinku.pdf, soubor typu pdf, (211,65 kB)

Tento pokyn nahrazuje pokyn PHV-4 verze 6 s platností od 17. 5. 2019.

Pokyn je vydáván na základě a v souladu s ustanovením § 91 odst. 4 a § 93a zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve znění pozdějších předpisů


Pokyn je právně závazný.


Změny v tomto pokynu upřesňují:

  • informace o předložení kontaktů o osobě odpovědné za odesílání hlášení nežádoucích účinků na oddělení farmakovigilance SÚKL
  • informace o zasílání literárních článků na SÚKL