ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Padělky zdravotnických prostředků a léčiv v nelegálním řetězci - ČR

Riziko výskytu padělků zdravotnického prostředku MaioRegen na evropském území

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) obdržel informaci z Ministerstva zdravotnictví v Itálii o výskytu padělků zdravotnického prostředku MaioRegen (osteochondrální náhrada), výrobce: Fin-Ceramica Faenza S.p.A. na území Turecka.  

 

Výskyt padělků zdravotnických prostředků: MaioRegen a RegenOss

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) obdržel informaci o výskytu padělků zdravotnických prostředků MaioRegen – Osteochondrální náhrady a RegenOss – Kostní náhrady, výrobce: Fin-Ceramica Faenza S.p.A na území Turecka od zástupce společnosti ALINEX – Kácovská, s.r.o.  

 

SÚKL informuje o možnosti výskytu padělku zdravotnického prostředku AIR OPTIX® NIGHT&DAY® AQUA společnosti Alcon

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o možnosti výskytu padělku zdravotnického prostředku  AIR OPTIX ®  NIGHT&DAY ®  AQUA  společnosti Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s. r. o. na českém trhu.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Viagra 100mg

Státní ústav pro kontrolu léčiv při kontrole trhovců v obci Mníšek zachytil padělek léčivého přípravku Viagra 100mg.    

 

Varování před výskytem padělků léčivých přípravků Viagra a Cialis

SÚKL varuje před nákupem léčivých přípravků Viagra a Cialis přes Internet.  

 

Varování před padělky léčivého přípravku Viagra

Policie ČR prošetřila podnět SÚKL na neoprávněného prodejce léčivých přípravků, který prostřednictvím internetu prodával padělky léčivého přípravku Viagra, který je v ČR registrován k léčbě erektilní dysfunkce.  

 

Varování před padělky léčivého přípravku Viagra a Cialis

Policie ČR prošetřila podnět SÚKL na neoprávněného prodejce léčivých přípravků, který prostřednictvím internetu prodával padělky přípravků Viagra a Cialis.  

 

Varování před výskytem padělku přípravku Viagra

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zjistil prováděním pravidelného monitoringu neoprávněných prodejců léčivých přípravků výskyt dalšího padělku léčivého přípravku Viagra.  

 

Varování před padělkem léčivého přípravku Viagra

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zjistil prováděním pravidelného monitoringu neoprávněných prodejců léčivých přípravků výskyt padělku léčivého přípravku Viagra.  

 

Varování před padělkem anabolického přípravku Testosterona propionat

Státní ústav pro kontrolu léčiv v rámci monitoringu neoprávněného prodeje léčivých přípravků zjistil výskyt padělku anabolického přípravku Testosterona propionat 5%, který je nabízen prostřednictvím neoprávněného internetového prodeje.  

 

Varování před padělky léčivého přípravku Cialis®

Státní ústav pro kontrolu léčiv provedl na základě podnětu Celního úřadu Praha 1 kontrolu poštovní zásilky zaslané soukromé osobě do ČR z Filipín. Tato zásilka obsahovala tablety léčivého přípravku Cialis® 20mg, které byly po laboratorní analýze vyhodnoceny jako padělek.