ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Obecné otázky

 

Jak často se stává, že lék, který úspěšně projde klinickou studií, pak v praxi prokáže takové nežádoucí účinky, že musí být stažen z trhu?

Jak často se stává, že musí být klinická studie v některé fázi zastavena?

Jak jsou motivováni dobrovolníci, pacienti, lékaři, zdravotnická zařízení, aby se zařadili do klinické studie?

Jak lze tato rizika minimalizovat?

Jaká rizika obecně hrozí při testování nového léku?

Jaké jsou podmínky pro testování léků na lidech?

Je střední Evropa vítanou oblastí pro farmaceutické firmy z celého světa pro provádění klinických studií?

Kdo hradí náklady na studie?

Kdo povoluje v ČR testování léků na lidech?

Kolik studií za rok SÚKL povoluje k testování?

Kolik studií, případně na kolika dobrovolnících nebo pacientech musí být provedeno, aby bylo možné schválit nový lék?

Měli by se nyní dobrovolníci, pacienti, kteří se hlásí do klinických studií bát?

Probíhají i u nás testy léků se zdravými dobrovolníky?