Kontakty

   

Požadované obecné informace týkající se klinického hodnocení, případně jakékoli jiné dotazy

Obecné dotazy volejte v době od 10:00 do 11:00 nebo 13:00 až 14:00 hodin

 • MUDr. Alice Němcová, ředitelka Odboru klinického hodnocení léčivých přípravků, tel.: 272 185 817, e-mail: Alice.Nemcova@sukl_cz
 • MUDr. Eva Hrušková-Reinovávedoucí Oddělení klinického hodnocení, tel.: 272 185 317, e-mail: Eva.Hruskovareinova@sukl_cz
Požadované konkrétní informace ke klinické části jednotlivých klinických hodnocení.
 • MUDr. Lucie Kraváčková, Lucie.Kravackova@sukl_cz, tel. 272 185 848 
 • MUDr. Jitka Lišková, Jitka.Liskova@sukl_cz, tel. 272 185 713 
 • MUDr. Alena Trunečková, Alena.Truneckova@sukl_cz, tel. 272 185 208 
 • MUDr. Alena Zdeňková, Alena.Zdenkova@sukl_cz, tel. 272 185 943 
 • MUDr. Eva Hrušková-Reinová, Eva.Hruskova@sukl_cz, tel. 272 185 317
 • MUDr. Natálie Bočková, Natalie.Bockova@sukl_cz, tel. 272 185 884
 • MUDr. Anežka Dlabačová, Anezka.Dlabacova@sukl_cz, tel. 272 185 378
 • MUDr. Alžběta Bendlová, Alzbeta.Bendlova@sukl_cz, tel. 272 185 778
 • MUDr. Jan Němeček, Jan.Nemecek@sukl_cz, tel. 272 185 871
 • MUDr. Petr Soukup, Petr.Soukup@sukl_cz, tel. 272 185 886
 • MUDr. Jarmila Komárová, Jarmila.Komarova@sukl_cz, tel. 272 185 840

Dotazy na pracovníky volejte přednostně v době od 13:00 do 14:00 hodin, v jinou dobu lze využít e-mailový kontakt.

Koordinátoři VHP procedur:
 • Mgr. Jan Hájek, Jan.Hajek@sukl_cz, tel. 272 185 978
 • Bc. Kristýna Martinez, Kristyna.Martinez@sukl_cz, tel. 272 185 825
 • Mgr. Hana Hábová, Hana.Habova@sukl_cz, tel. 272 185 979

Dotazy na pracovníky volejte přednostně v době od 13:00 do 14:00 hodin, v jinou dobu lze využít e-mailový kontakt.

 Informace a dotazy k farmakovigilanci v KH:
 • MUDr. Eva Hrušková-Reinová, Eva.Hruskovareinova@sukl_cz, tel. 272 185 317

Dotazy na pracovníky volejte přednostně v době od 13:00 do 14:00 hodin, v jinou dobu lze využít e-mailový kontakt.

Požadované konkrétní informace k farmaceutické části jednotlivých klinických hodnocení.
 • Pro dotazy týkající se chemických LP: Ing. Ivana Pravdová, Ivana.Pravdova@sukl_cztel. 272 185 988
 • Pro dotazy týkající se biologických/biotechnologických LP: Mgr. Barbora Ladinová, Barbora.Ladinova@sukl_cz, tel. 272 185 235

Obecné dotazy k farmaceutické dokumentaci volejte pouze v úterý v době od 13:00 do 14:30, v případě potřeby v jinou dobu lze využít e-mail.

FAX: 272 185 816

 

Oddělení klinického hodnocení léčiv

5. 5. 2020