ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nové rozdělení léčivých látek do ATC skupin dle aktuálně platné verze ATC/DDD Indexu (2024)

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o novém rozdělení léčivých látek do ATC skupin souvisejícím s vydáním aktualizované verze ATC/DDD Indexu platné od 1. 1. 2024.      

V souvislosti s každoroční aktualizací ATC/DDD Indexu došlo ke změnám v zařazení léčivých látek do ATC skupin tak, aby jejich zařazení lépe odpovídalo mechanismu účinku. Kromě jiných změn pro rok 2024 byly schváleny rozsáhlejší úpravy např. ve skupině L04A (Imunosupresiva), kde bylo vytvořeno šest nových podskupin (viz tabulka níže), do kterých bylo přeřazeno 34 léčivých látek z podskupiny L04AA (Selektivní imunosupresiva).

 

Příklady nově vytvořených skupin:

L04AE

MODULÁTORY SFINGOSIN-1-FOSFÁTOVÉHO (S1P) RECEPTORU

L04AF 

INHIBITORY JANUS KINÁZ (JAK)

L04AG 

MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY

L04AH 

INHIBITORY MTOR (MAMMALIAN TARGET OF RAPAMYCIN) KINÁZY

L04AJ 

INHIBITORY KOMPLEMENTU

L04AK    

INHIBITORY DIHYDROOROTÁT DEHYDROGENÁZY (DHODH)

Podrobnější informace lze dohledat na stránkách WHO, konkrétně zde.

 

Zde je seznam aktuálně registrovaných léčivých přípravků (SÚKL kódů), u kterých došlo ke změně ATC skupiny:

 

Odpovídající změny v zařazení léčivých látek byly již ve webové Databázi léků SÚKL zohledněny k 19. 12. 2023, v Otevřených datech pak budou zohledněny při příští aktualizaci 29. 12. 2023.


Sekce registrací

20. 12. 2023  (aktualizace seznamu LP dotčených změnou 11. 1. 2024)