ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nové formulářové řešení některých žádostí CAU (přepis úhrady, zkrácená revize úhrad, kvalifikace do ÚS)

Informace žadatelům pro podávání žádostí o přepis maximální ceny výrobce a/nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku, o provedení zkrácené revize úhrad, o kvalifikaci do úhradové soutěže.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále také jen „Ústav“) informuje žadatele o vydání nových webových formulářů pro podání žádosti o:

  • přepis maximální ceny výrobce a/nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku
  • provedení zkrácené revize úhrad
  • kvalifikaci do úhradové soutěže

Formuláře jsou dostupné na Formuláře pro podání žádostí, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz) včetně pokynů pro jejich vyplnění:

Tyto nové webové formuláře umožňují odeslat žádost do spisové služby Ústavu přímo prostřednictvím formuláře opatřeného elektronickým podpisem pomocí kvalifikovaného certifikátu, přičemž formulář je nově podepisovaný pomocí aplikace eRecept Signer. Návod k instalaci komponenty eRecept Signer včetně postupu v případě technických problémů je dostupný v „Pokynech pro odeslání žádosti“. Autorizovaná data jsou z formuláře zabezpečeně odeslána do databáze Ústavu bez potřeby dalšího zásahu uživatele.

Státní ústav pro kontrolu léčiv proto doporučuje žadatelům seznámit se s aktualizovanými Pokyny pro odeslání žádosti.

Ve způsobu odesílání formulářů o stanovení/změnu/zrušení maximální ceny a/nebo výše a podmínek úhrady léčivých přípravků/potravin pro zvláštní lékařské účely zatím nedochází k žádné změně. Pracovníci Ústavu připravují i pro tyto formuláře převedení na novou technologii a po její realizaci budou žadatelé o změně informováni.

V případě jakýchkoli potíží při vyplňování nebo odesílání nových webových formulářů je možné kontaktovat pracovníky Oddělení validace a administrativní podpory (Sekce cenové a úhradové regulace (CAU), Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz).

 

Sekce cenové a úhradové regulace
1.12.2023