ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014

Draft guidance k ochraně osobních a komerčně důvěrných údajů EMA k připomínkování

Důležitá informace pro zadavatele klinických hodnocení humánních léčivých přípravků – farmaceutické společnosti, CRO, akademiky a zástupce malých a středních podniků.  

 

Informace pro zadavatele, CRO a akademiky k webinářům EMA:

Důležitá informace pro zadavatele klinických hodnocení humánních léčivých přípravků – farmaceutické společnosti, CRO, akademiky a zástupce malých a středních podniků v souvislosti s EU portálem.  

 

Bezpečnostní hlášení v KH

 

Právní rámec, kterým se řídí klinická hodnocení léčiv

Informace pro zadavatele KH upřesňující podle kterých právních předpisů a pokynu se řídí KH.  

 

Sdělení pro členské státy - krátký text pro internetové stránky k CTIS (EU informačnímu systému pro klinická hodnocení)

Níže uvádíme text v nezměněném znění, který jsme obdrželi od EMA k CTIS (Clinical Trial Information System)  

 

Registrace center klinického hodnocení v CTIS (Clinical Trials Information System)

Důležitá informace pro centra klinického hodnocení v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení č. 536/2014.  

 

Vyhláška č. 463/2021 Sb., o bližších podmínkách provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků

Důležitá informace pro zadavatele klinických hodnocení humánních léčivých přípravků v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení č. 536/2014.  

 

Příručka pro zadavatele k používání CTIS (CTIS= Clinical Trials Information System) - Guidebook: Principles for Sponsor Organisation Modelling for CTIS

Důležitá informace pro zadavatele klinických hodnocení humánních léčivých přípravků v souvislosti s EU portálem = CTIS.  

 

Informace pro zadavatele od CTIS Expert group (CTIS = Clinical Trials Information Systém) – o dvou připravovaných on-line akcích

Důležitá informace pro zadavatele klinických hodnocení humánních léčivých přípravků – farmaceutické společnosti, CRO, akademiky a zástupce malých a středních podniků v souvislosti s EU portálem.  

 

Webinar EMA pro zadavatele k používání CTIS (CTIS = Clinical Trials Information Systém) - demo of sponsor workspace

Důležitá informace pro zadavatele klinických hodnocení humánních léčivých přípravků v souvislosti s EU portálem.  

 

Příručka EMA CTIS týmu pro zadavatele k používání EU portálu.

Důležitá informace pro zadavatele klinických hodnocení humánních léčivých přípravků v souvislosti s EU portálem.