ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Změny registrací MRP/DCP přípravků

Dne 1. ledna 2010 vstoupilo pro léčivé přípravky registrované procedurou vzájemného uznání nebo decentralizovanou procedurou v platnost Nařízení Komise (ES) č. 1234/2008 ze dne 24. listopadu 2008 o posuzování změn registrací humánních a veterinárních léčivých přípravků.  

Dne 2. listopadu 2012 vstoupilo pro tyto léčivé přípravky v platnost Nařízení Komise (EU) č. 712/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2008 o posuzování změn registrací humánních a veterinárních léčivých přípravků.