ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Musí být dodrženy ještě jiné požadavky dané právními předpisy?

V případě léčivých přípravků, u kterých je vstupním materiálem krev nebo její složky, musí být dodrženy zásady a požadavky dané vyhláškou č. 304/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů.

V případě léčivých přípravků, u kterých jsou vstupním materiálem lidské tkáně a buňky, musí být dodrženy zásady a požadavky dané zákonem č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.