ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Měli by se nyní dobrovolníci, pacienti, kteří se hlásí do klinických studií bát?

Studií, v nichž je zcela nová látka poprvé podána člověku (zdravým dobrovolníkům), je v ČR prováděno velmi málo, ročně méně než 10. Tento typ studií obvykle probíhá na specializovaných pracovištích při stálém sledování dobrovolníků, kterým byl lék podán, aby mohla být v případě potřeby poskytnuta odpovídající neodkladná zdravotní péče.
V ČR však převažují klinická hodnocení (studie) až III. fáze. V klinických hodnoceních musí být účastníci vždy o předpokládaných rizicích předem informováni, ale v žádné klinické studii a nakonec ani při běžném použití léku nelze zaručit jeho absolutní bezpečnost.