ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Lékárníci

Vzhledem ke specifickému postavení lékárníků v oblasti výdeje léčiv, poskytování informací o léčivech, blízké interakci s pacienty a s ohledem na jejich rozsáhlé znalosti vlastností léčiv, přikládáme informacím lékárníků o nežádoucích účincích mimořádný význam.

§93b zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech uvádí, že farmaceut nebo jiný zdravotnický pracovník, který zaznamenal podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek nebo jiné skutečnosti související s použitím léčivého přípravku, které jsou závažné pro zdraví pacientů, je povinen

a) tyto skutečnosti neprodleně oznámit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, a to i tehdy, jestliže léčivý přípravek nebyl použit v souladu se souhrnem údajů o přípravku nebo byl zneužit,

b) poskytnout součinnost při ověřování skutečností souvisejících s podezřením ze závažného nebo neočekávaného nežádoucího účinku a podle potřeby zpřístupnit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv dokumentaci, včetně dokumentace obsahující osobní údaje; s těmito údaji Státní ústav pro kontrolu léčiv zachází za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.