ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kontrolní akce na tržnicích v Lipovém Dvoře a Vojtanově

Státní ústav pro kontrolu léčiv se zúčastnil dne 7.10.2007 rozsáhlé kontrolní akce na tržnicích v Lipovém Dvoře a Vojtanově v Karlovarském kraji.  

Během této akce, zaměřené i na nelegální prodej léčiv na stáncích, byly pracovníky SÚKLu na tržnicích zajištěny léčivé přípravky ze skupiny antacid (léky snižující kyselost žaludku, léky proti pálení žáhy), analgetik (léky proti bolesti) a antiflogistik (léky s protizánětlivým účinkem. Všechny zajištěné léčivé přípravky spadají do skupiny léčiv, která nejsou vázána na lékařský předpis.

Výdej léčivých přípravků je povolen pouze lékárnám a prodej vyhrazených léčiv pouze schváleným prodejcům, viz seznam.

Za správní delikt neoprávněný výdej léčivých přípravků bude se stánkovými prodejci zahájeno správní řízení, ve kterém může být uložena pokuta do výše 100 000,- Kč.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv varuje před nákupem léčivých přípravků na tržnicích, neboť u takových přípravků nelze zajistit požadovanou jakost a účinnost a mohou být vážným rizikem pro lidské zdraví. 

O výsledcích správních řízení a o riziku nákupu léčivých přípravků mimo lékárny SÚKL pravidelně informuje na svých stránkách. 

Právní oddělení - enforcement

Oddělení pro publicitu, informace a dozor nad reklamou SÚKL

9.10.2007