ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kontakty

 • PharmDr. František Pavlík
  pověřen řízením sekce registrací
  tel.: 272 185 784
  frantisek.pavlik@sukl_cz (tomas.boran@sukl_cz)
 • MVDr. Tomáš Radiměřský
  Ředitel odboru posuzování preklinické a klinické dokumentace
  tel.: 272 185 284
  Dotazy vztahující se k posuzování klinické a preklinické dokumentace prosíme zasílejte na adresu: tomas.radimersky@sukl_cz
 • Ing. Blanka Hirschlerová
  Ředitelka odboru posuzování farmaceutické dokumentace
  tel.: 272 185 205
  Dotazy vztahující se k posuzování farmaceutické dokumentace a dotazy související se stanoviskem k léčivu, které je integrální součástí zdravotnického prostředku, zasílejte na adresu blanka.hirschlerova@sukl_cz
 • Mgr. Veronika Bártová
  Oddělení posuzování farmaceutické dokumentace změn a souběžného dovozu
  tel.: 272 185 801
  Dotazy vztahující se k souběžnému dovozu léčivých přípravků zasílejte na adresu: veronika.bartova@sukl_cz
 • Mgr. Iva Strnadová

  Oddělení posuzování farmaceutické dokumentace změn a souběžného dovozu
  tel.: 272 185 214
  Dotazy vztahující se ke změnám v registraci (především identifikace změn typu I) zasílejte na adresu: iva.strnadova@sukl_cz
 • MUDr. Jitka Vokrouhlická
  Ředitelka odboru koordinace a regulace
  Dotazy vztahující se k otázkám k procedurám vzájemného uznávání (MRP) a decentralizovaným procedurám (DCP) a otázkám k činnosti koordinační skupiny CMDh prosíme zasílejte na adresu: jitka.vokrouhlicka@sukl_cz   

 

 • Dotazy vztahující se k předkládání dokumentace k žádostem o registraci a o prodloužení platnosti registrace léčivých přípravků a dotazy k platbám za tyto žádosti prosíme zasílejte na adresu: validace@sukl_cz  

 • Dotazy vztahující se k předkládání dokumentace k žádostem o MRP změny registrací léčivých přípravků, dotazy k platbám za tyto žádosti a dotazy týkající se procesní problematiky MRP změn registrací prosíme zasílejte na adresu: mrp@sukl_cz  

 • Dotazy vztahující se k předkládání dokumentace k žádostem o národní změny registrací léčivých přípravků, dotazy k platbám za tyto žádosti a dotazy týkající se procesní problematiky národních změn registrací prosíme zasílejte na adresu: nar@sukl_cz  

 • Dotazy vztahující se k léčivým přípravkům, které se souběžně dovážejí z České republiky do jiných členských států, prosíme zasílejte na adresu: parallelimport@sukl_cz

 • Dotazy na přehledy léčivých přípravků zaniklých nebo potenciálně ohrožených pravidlem sunset clause a oznámení, že lhůta 3 let pro uvedení na trh generického léčivého přípravku se začíná počítat od uplynutí ochrany trhu referenčního léčivého přípravku (tj. po 10 letech od první registrace referenčního LP v kterémkoli členském státě nebo v EU), prosíme zasílejte na adresu: sunset@sukl_cz. Tuto adresu nepoužívejte k podávání žádostí o výjimku z pravidla sunset clause ani pro komunikaci v rámci správního řízení o takové žádosti (pro tato podání můžete používat elektronickou podatelnu posta@sukl_cz).

 • Dotazy vztahující se k předkládání a posuzování grafických návrhů obalů léčivých přípravků (mock-upů) prosíme zasílejte na adresu: mock-upy@sukl_cz.

 • Dotazy vztahující se k názvům léčivých přípravků prosíme zasílejte na adresu: nazvy@sukl_cz.

 • Bc. Lucie Mrázková
  Sekretariát ředitele sekce registrací
  tel.: 272 185 804
  lucie.mrazkova@sukl_cz