Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů k cizojazyčným šaržím se prosím obraťte na tohoto pracovníka:

 • Mgr. Petra Havlínová
  Tel: + 420 272 185 346
  E-mail: petra.havlinova@sukl_cz
 • Ing. Michaela Kosová, Ph.D.
  Tel: + 420 272 185 342
  E-mail: michaela.kosova@sukl_cz  
 • PharmDr. Antonín Faukner
  Tel: + 420 272 185 785
  E-mail: antonin.faukner@sukl_cz