ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

KLH-22 verze 5

Požadavky na text informací pro subjekty hodnocení/ informovaného souhlasu  

Tento pokyn nahrazuje pokyn KLH-22 verzi 4 s platností od 1. 6. 2022.

 

Pokyn je vydáván na základě a v souladu s ustanovením § 51, odst. 2) písm. h zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů a přílohou č. 2 vyhlášky č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků.

Pokyn má doporučující charakter.


KLH-22_verze5.pdf, soubor typu pdf, (235,71 kB)

KLH-22_verze5_zmeny.pdf, soubor typu pdf, (275,75 kB)