ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kdo a jakým způsobem v ČR schvaluje potraviny určené pro zvláštní výživu?

Regulace potravin určených pro zvláštní výživu spadá do kompetence Ministerstva zdravotnictví (MZ ČR) a Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI).  

Vztahuje se na ně zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o potravinách; jeho úplné znění je ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 224/2008 Sb.) a vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů (dále jen prováděcí právní předpis).

Postup pro výrobce či dovozce při uvádění potraviny do oběhu závisí na kategorii dané potraviny a na tom, zda potravina je či není stanovena v prováděcím právním předpisu.

  • potravina určená pro zvláštní výživu, která není stanovena v prováděcím právním předpisu: podle § 3c zákona o potravinách je výrobce či dovozce povinen před prvním uvedením do oběhu zaslat MZ ČR český text označení, který má být uveden na obalu výrobku;
  • počáteční kojenecká výživa: podle § 3d odst. 1 zákona o potravinách je výrobce či dovozce povinen před prvním uvedením do oběhu zaslat MZ ČR český text označení, který bude uveden na obalu výrobku;
  • potravina pro zvláštní lékařské účely: podle § 3d odst. 2 zákona o potravinách je výrobce či dovozce povinen před jejím uvedením do oběhu zaslat MZ český text označení, který bude uveden na obalu výrobku.