ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jednání CHMP 20. - 23. července 2015

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 20. - 23. července 2015  

Kladná doporučení k novým léčivým přípravkům:

 • Cresemba (isavuconazole)
 • Fexeric (ferric citrate coordination complex)
 • Intuniv (guanfacine)
 • Mosquirix (p. falciparum circumsporozoite protein)
 • Obizur (susoctocog alfa)
 • Praluent (alirocumab)
 • Zerbaxa (ceftolozane / tazobactam)

Kladná doporučení k žádosti o informovaný souhlas:

 • Ivabradine Anpharm (ivabradine)

Kladné doporučení k novým generickým léčivým přípravkům:

 • Pemetrexed Lilly (pemetrexed)
 • Pemetrexed Sandoz (pemetrexed)

Kladná doporučení k novým hybridním léčivým přípravkům:

 • Zalviso (sufentanil)

Kladná doporučení k rozšíření terapeutických indikací:

 • Mekinist (trametinib)
 • Qutenza (capsaicin)
 • Revolade (eltrombopag / eltrombopag olamine)
 • Tafinlar (dabrafenib)

Zahájení referralu: 

 • Inductos (dibotermin alfa)

Celá zpráva z jednání CHMP je k dispozici zde: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/07/news_detail_002373.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1.