ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jednání CHMP 19. - 22. června 2017

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 19. - 22. června 2017  

Kladná doporučení k novým léčivým přípravkům:

 • Fotivda (tivozanib)
 • Kisqali (ribociclib)
 • Mavenclad (cladribine)
 • Maviret (glecaprevir / pibrentasvir)
 • Vosevi (sofosbuvir / velpatasvir / voxilaprevir)
Kladné doporučení k novým generickým léčivým přípravkům:
 • Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil)
 • Nitisinone MendeliKABS (nitisinone)
Kladné doporučení k novým biosimilárním léčivým přípravkům:
 • Imraldi (adalimumab)
Přezkoumání doporučení k novým léčivým přípravkům:
 • Adlumiz (anamorelin hydrochloride)
 • Human IGG1 monoclonal antibody specific for human interleukin-1 alpha XBiotech
 • Masipro (masitinib)
Kladná doporučení k rozšíření terapeutických indikací:
 • Faslodex (fulvestrant)
 • Harvoni (ledipasvir / sofosbuvir)
 • Kaletra (lopinavir / ritonavir)
 • Mimpara (cinacalcet)
 • Orencia (abatacept)
 • Soliris (eculizumab)
 • SonoVue (sulphur hexafluoride)
 • Stivarga (regorafenib)
 • Victoza (liraglutide)
Doporučení k veřejnému zdraví:
 • Symbioflor 2 and associated names
Výsledek arbitrážní procedury:
 • Alcover 750 mg, 1250 mg, 1750 mg granules
Stažení žádosti:
 • Elmisol (levamisole)
 • Zafiride (NGR-human tumour necrosis factor alpha)
Celá zpráva z jednání CHMP je k dispozici zde: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/06/news_detail_002765.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1