ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jednání CHMP 18. - 21. dubna 2017

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 18. - 21. dubna 2017  

Kladná doporučení k novým léčivým přípravkům:

 • Besponsa (notuzumab ozogamicin)
 • Brineura (cerliponase alfa)
 • Cuprior (trientine tetrahydrochloride
 • Kevzara (sarilumab)
 • Skilarence (dimethyl fumarate)
 • Spinraza (nusinersen)
Kladné doporučení k novým generickým léčivým přípravkům:
 • Febuxostat Mylan (febuxostat)
 • Ucedane (carglumic acid)
Kladné doporučení k novým biosimilárním léčivým přípravkům:
 • Erelzi (etanercept)
 • Rixathon (rituximab)
 • Riximyo (rituximab)
Kladná doporučení k rozšíření terapeutických indikací:
 • Avastin (bevacizumab)
 • Celsentri (maraviroc)
 • Opdivo (nivolumab)
Výsledek harmonizační procedury:
 • Etopophos and associated names (etoposide)
 • Vepesid and associated names (etoposide)
Stažení žádosti:
 • Solithromycin Triskel EU Services (solithromycin)
Celá zpráva z jednání CHMP je k dispozici zde: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/04/news_detail_002732.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1