ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jednání CHMP 18. - 21. června 2012

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 18. - 21. června 2012  

Kladná stanoviska k novým léčivým přípravkům:

 • Cuprymina (chlorid mědi)
 • Revestive (teduglutide)
 • Enurev Breezhaler (glycopryrronium bromid)
 • Seebri Breezhaler (glycopryrronium bromid)
 • Tovanor Breezhaler (glycopyrronium bromid)
 • Zinforo (ceftaroline fosamil)

Negativní stanovisko k novému léčivému přípravku:

 • Odmítnutí registrace léčivého příprvku Elelyso (taliglucerace alfa)

Kladné stanovisko k novému léčivému přípravku pro použití mimo EU:

 • Hexaxim

Kladná stanoviska k novým generickým léčivým přípravkům:

 • Zoledronic acid Mylan (zoledronic acid)
 • Zyclara (imiquimod)

Kladná stanoviska k rozšíření terapeutických indikací:

 • Afinitor (everolimus)
 • Cayston (aztreonam)
 • Enbrel (etanercept)
 • Humira (adalimumab)

Stanovisko k bezpečnostnímu přezkumu centralizovaně registrovaného léčivého přípravku:

 • Doribax (doripenem)

Stanoviska k bezpečnostním přezkumům necentralizovaně registrovaných léčivých přípravků:

 • Tolperisone
 • Trimetazidine

Stanoviska k arbitrážním řízením:

 • Loraxin
 • Mifepristone Linepharma

Přezkumná arbitrážní procedura:

 • Antifibrinolytické léčivé přípravky

 

Kompletní informace jsou k dispozici zde: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000508.jsp&mid=WC0b01ac0580028d2a