ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jednání CHMP 17. - 20. července 2017

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 17. - 20. července 2017  

Kladná doporučení k novým léčivým přípravkům:

 • Bavencio (avelumab)
 • Dupixent (dupilumab)
 • Lutathera (lutetium (177lu) oxodotreotide)
 • Rydapt (midostaurin)
 • Symtuza (darunavir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir alafenamide)
 • Tecentriq (atezolizumab)
 • Verkazia (ciclosporin)
 • Xermelo (telotristat ethyl)
Kladné doporučení k novým generickým léčivým přípravkům:
 • Entecavir Accord (entecavir)
 • Entecavir Mylan (entecavir)
 • Lacosamide Accord (lacosamide)
Negativní doporučení k novým léčivým přípravkům:
 • Fanaptum (iloperidone)
 • Onzeald (etirinotecan pegol)
Kladná doporučení k rozšíření terapeutických indikací:
 • Bydureon (exenatide)
 • Gazyvaro (obinutuzumab)
 • Humira (adalimumab)
 • Keytruda (pembrolizumab)
 • RoActemra (tocilizumab)
 • Signifor (pasireotide)
 • Sovaldi (sofosbuvir)
 • Vimpat (lacosamide)
Doporučení k veřejnému zdraví:
 • Gadolinium-containing contrast agents (gadobenic acid / gadobutrol / gadodiamide /  gadopentetic acid / gadoteric acid / gadoteridol /  gadoversetamide / gadoxetic acid)
Přezkoumání arbitrážní procedury:
 • Alcover 750 mg, 1250 mg, 1750 mg granules (sodium oxybate)
Stažení žádosti:
 • Infinia (alpha-1-antitrypsin)
Celá zpráva z jednání CHMP je k dispozici zde: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/07/news_detail_002778.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1