ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jednání CHMP 16. - 19. července 2012

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 16. - 19. července 2012.  

Kladná stanoviska k novým léčivým přípravkům:

 • Adcetris (brentuximab vedotin)
 • Dacogen (decitabine)
 • Glybera (alipogene tiparvovec)
 • Xalkori (crizotinib)

Negativní stanovisko k novému léčivému přípravku:

 • Istodax (romidepsin)

Kladná stanoviska k rozšíření terapeutických informací:

 • Humira (adalimumab)
 • Prezista (darunavir)

Stanovisko k bezpečnostnímu přezkumu centralizovaně registrovaných léčivých přípravků:

 • Alli, Mircera, Pegasys, Tamiflu, Xeloda, Xenical (léčivé přípravky se složkami vyrobenými v Roche Carolina Inc., Florence, USA)
 • Conbriza, PecFent, Torisel
 • Temodal, Tygacil, Ribavirin Teva, Ribavirin Teva Pharma

Doporučení nových indikací:

 • Ozurdex (dexamethason)
 • Pradaxa (dabigatran etexilate mesilate)

Stanovisko k bezpečnostnímu přezkumu necentralizovaně registrovaného léčivého přípravku:

 • Calcitonin

Stanoviska k arbitrážním procedurám:

 • Glimepirida Parke-Davis
 • Mometasone Furoate Sandoz

Stanoviska dle čl. 36 - postupování procedur za účelem ochrany veřejného zdraví:

 • Preflucel

Kompletní informace jsou k dispozici zde: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000508.jsp&mid=WC0b01ac0580028d2a