ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jednání CHMP 14. - 17. ledna 2013

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky CHMP 14. - 17. ledna 2013  

Kladná stanoviska k novým léčivým přípravkům:

 • Bosulif
 • Jetrea

Záporné stanovisko k novému léčivému přípravku:

 • Raxone

Kladná stanoviska k novým generickým léčivým přípravkům:

 • Actelsar HCT
 • Maruxa
 • Tolucombi

Kladná stanoviska k rozšíření terapeutických indikací:

 • Humira
 • Ilaris
 • Komboglyze
 • Onglyza
 • Pegasys

Výsledek arbitrážní procedury:

 • Kantos Master a podobné názvy

Stažení žádostí:

 • Loulla
 • Memantine FGK

Komunikace k veřejnému zdraví:

 • Tredaptive, Pelzont, Trevaclyn

 

Kompletní informace jsou k dispozici zde: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2013/01/news_detail_001693.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1