ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Je možné dle novely zákona o léčivech registrovat homeopatické přípravky s uváděnými indikacemi?

Ano. Vstupem v platnost novely je možné v ČR registrovat homeopatické přípravky dvěma postupy. Dle § 28 je možné registrovat homeopatické přípravky jako doposud tzv. zjednodušeným postupem registrace (bez uvádění indikací) a nově dle § 28a je možné registrovat tzv. specifický homeopatický přípravek (s uvedením indikace).