ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jaký je rozdíl mezi doplňky stravy a volně prodejnými léčivými přípravky?

V lékárně je dostupná celá řada doplňků stravy a volně prodejných léčivých přípravků a mnohdy tedy bývá pro spotřebitele obtížné vyznat se v záplavě těchto výrobků.  

V lékárně je dostupná celá řada doplňků stravy a volně prodejných léčivých přípravků a mnohdy tedy bývá pro spotřebitele obtížné vyznat se v záplavě těchto výrobků.

Pro spotřebitele bývá obtížné se vyznat v záplavě výrobků dostupných v lékárnách „bez lékařského předpisu“ a zejména spolehlivě odlišit dva základní typy těchto výrobků – doplňky stravy a léčivé přípravky. Pro snazší orientaci odkazujeme na vyjádření SÚKL k rozlišení doplňků stravy od léčivých přípravků.

Zde pouze uvádíme, v čem spočívá hlavní rozdíl mezi uvedenými typy výrobků, a dále informace ke způsobu jejich označování vyplývající z platných právních předpisů (zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin, v platném znění, (transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy); vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin, v platném znění, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů):

Účinnost je posuzována pouze u léčivých přípravků. 

U doplňků stravy se neposuzuje účinnost. Tvrzení uváděná na obalu a v doprovodných materiálech u doplňků stravy tedy nejsou po odborné stránce posuzována (např. zda rostlina obsažená v doplňku stravy skutečně má výrobcem deklarovaný účinek nebo zda výrobek může skutečně příznivě působit při obtížích, které výrobce uvádí). Platná legislativa říká, označování doplňků stravy nesmí doplňkům stravy přisuzovat vlastnosti týkající se prevence, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat (§ 3 odst. 4 vyhlášky č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin)

Na obalu doplňku stravy se jako součást názvu uvádí označení „doplněk stravy“ (§ 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin).

Na obalu léčivého přípravku a v příbalové informaci je uvedeno tzv. registrační číslo v předepsaném formátu (např. 95/312/99-C) (příloha č. 4 a 5 k vyhlášce č. 228/2008 Sb.).