ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Jak jsou motivováni dobrovolníci, pacienti, lékaři, zdravotnická zařízení, aby se zařadili do klinické studie?

Motivace pro účast ve studii může být různá. V případě testování na zdravých dobrovolnících lze účast ve studii kompenzovat finanční odměnou a pro některé osoby to může být motivací. V pozdějších fázích klinických studií, kdy jde o podávání testovaného přípravku pacientům, může být motivací možnost účinnější nebo pohodlnější léčby. Pro nemocnice a lékaře to může být možnost získat bezplatně nový lék (léky ve studii poskytuje zadavatel) nebo možnost seznámit se s novým způsobem léčby daného onemocnění. Lékaři provádějící klinické studie mohou získat od zadavatele finanční podporu, což může být pro některé rovněž nezanedbatelnou motivací.