ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační dopis - ZypAdhera

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis pro zdravotnické pracovníky o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku ZypAdhera (olanzapin). Rozeslání dopisu bylo provedeno již v červnu 2010 zmocněncem držitele Eli Lilly ČR, s.r.o. v rámci povinností Plánu pro řízení rizik po registraci přípravku v EU. Přípravek byl nyní uvolněn na trh, distribuují se pacientské karty.  

 

Oddělení farmakovigilance
7. 12. 2011