ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační dopis - PERIOLIMEL N4E/OLIMEL N5E (N7E; N9E; N9)

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se snížení maximální hodinové rychlosti infuze u dětí ve věku 2-11 let u přípravků PERIOLIMEL N4E/OLIMEL N5E ( N7E; N9E; N9 ), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (BAXTER  CZECH s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.   

 

Oddělení farmakovigilance
14. 2. 2014