ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační dopis - Multaq

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Multaq (dronedarone), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Sanofi-Aventis) zdravotnickým pracovníkům.  

Informační dopis - Multaq.pdf Informační dopis - Multaq.pdf (98,68 KB)

Oddělení farmakovigilance

6.12.2010

Multaq možná hepatotoxicita - otázky a odpovědi, 21.01.2011

Evropská léková agentura (EMA) byla upozorněna na dva případy výskytu závažného jaterního poškození u pacientů užívajících léčivý přípravek Multaq (dronedaron), u nichž nelze vyloučit příčinnou...