Informační dopis - Metoject

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Metoject, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Medac GmbH - organ. sl.  

 

Oddělení farmakovigilance
12. 5. 2015

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – METOJECT 50 mg/ml injekční roztok, 11.05.2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení do oběhu šarží léčivého přípravku METOJECT 50 mg/ml injekční roztok v provedení, které není plně v souladu s platnou...