ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační dopis - Korylan, Ultracod, Spasmopan, Codein Slovakofarma, Panadol Ultra, Panadol Ultra Rapid, Talvosilen, Talvosilen Forte

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravků Korylan, Ultracod, Spasmopan, Codein Slovakofarma, Panadol Ultra, Panadol Ultra Rapid, Talvosilen a Talvosilen Forte , který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Zentiva k.s. Praha, Zentiva a.s. Bratislava, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, bene-Arzneimittel GmbH. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Oddělení farmakovigilance
16. 10. 2013