ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační dopis - Gilenya

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkající se léčivého přípravku Gilenya (fingolimod), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Novartis s.r.o. Pharma zdravotnickým pracovníkům.   

 

Oddělení farmakovigilance
30. 1. 2012

EMA doporučila nová opatření týkající se léčby přípravkem Gilenya, 24.04.2012

Evropská léková agentura (EMA) uzavřela přehodnocení kardiovaskulární bezpečnosti léčivého přípravku Gilenya (fingolimod) s tím, že poměr přínosů a rizik zůstává nadále pozitivní, pokud...