ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační dopis - Forxiga, Xigduo, Jardiance, Invokana

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Forxiga, Xigduo, Jardiance a Invokana , který je zasílán držiteli rozhodnutí o registraci, společnostmi AstraZeneca AB, Boehringer Ingelheim a Janssen Cilag International N.V.  

 

Oddělení farmakovigilance
9. 7. 2015