ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační dopis - Caelyx

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se možného výpadku dodávek léčivého přípravku CAELYX 2 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (doxorubicini hydrochloridum v pegylované lipozomální lékové formě), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Janssen - Cilag s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Oddělení farmakovigilance
14. 9. 2011