ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informační dopis - Avandia, Avandamet

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o nových závažných informacích týkajících se pozastavení obchodování přípravků obsahujících rosiglitazon (Avandia, Avandamet) v zemích Evropské unie, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (GlaxoSmithKline, s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

Informační dopis - Avandia, Avandamet.pdf Informační dopis - Avandia, Avandamet.pdf (311,92 KB)

 

Oddělení farmakovigilance
30. 9. 2010