Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - EXTRANEAL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku EXTRANEAL v tureckém obalu.  

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě odborného stanoviska SÚKL, v zájmu zajištění ochrany veřejného zdraví a dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče,  v souladu s § 11 písm. h) zákona o léčivech, povolilo distribuci, výdej a používání cizojazyčných šarží registrovaného léčivého přípravku EXTRANEAL. 

V důsledku nenadálého problému ve výrobním závodě došlo k výpadku výroby roztoku pro peritoneálmí dialýzu, a proto byl do oběhu v České republice povolen dovoz  20 000 vaků tohoto přípravku v tureckém obalu:

  • Extraneal, reg. číslo 87/812/99-C       

Na tomto obalu není uveden český držitel rozhodnutí o registraci, ani české registrační číslo.

 

Příbalová informace v českém jazyce bude přiložena ke každému balení a je k dispozici na internetových stránkách SÚKL v Databázi léků.

 

 

Sekce registrací
23. 2. 2011

Sdělení SÚKL ze dne 14.12.2010, 14.12.2010

Stažení léčivých přípravků NUTRINEAL a DIANEAL z úrovně pacientů.

Přípravky pro peritoneální dialýzu firmy Baxter, 21.01.2011

Zhodnocení výroby léčivých přípravků pro peritoneální dialýzu firmy Baxter vyvolané potenciální přítomností endotoxinů v některých šaržích 

Informace SÚKL pro lékaře k roztokům pro peritoneální dialýzu společnosti Baxter, 11.02.2011

Aktualizace informace týkající se roztoků pro peritoneální dialýzu od společnosti Baxter určená pro lékaře.

Informace SÚKL pro pacienty k roztokům pro peritoneální dialýzu společnosti Baxter, 11.02.2011

Aktualizace informace týkající se roztoků pro peritoneální dialýzu od společnosti Baxter určená pro pacienty.