ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace SÚKL pro zdravotnické pracovníky - NALOXONE

Cizojazyčná šarže léčivého přípravku NALOXONE WZF POLFA.  

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, na základě odborného stanoviska SÚKL, v zájmu zajištění ochrany veřejného zdraví a dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče, v souladu s § 8 odst. 6 a § 11 písm. h) zákona o léčivech, povolilo distribuci, výdej a používání cizojazyčné šarže 08BZ0608 registrovaného léčivého přípravku NALOXONE WZF POLFA, inj.sol., registrační číslo 19/228/90-C.

V důsledku nenadálého přerušení výroby a následného hrozícího výpadku antidota  - antagonisty opioidních receptorů byl do oběhu v České republice uvolněn léčivý přípravek NALOXONE WZF POLFA s ruskými údaji na obalu (v azbuce). Příbalová informace léčivého přípravku NALOXONE WZF POLFA v českém jazyce bude přiložena ke krabičce a je k dispozici na internetových stránkách SÚKL. Příbalová informace v ruštině, která je vložena v krabičce, není určena jako informace pro použití přípravku v České republice a česká příbalová informace není jejím překladem.

 

 

Registrační oddělení SÚKL

15.12.2010