ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Testosteron Depot - Rotexmedica 250 mg/ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Testosteron Depot - Rotexmedica 250 mg/ml.  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu padělku léčivého přípravku Testosteron Depot - Rotexmedica 250 mg/ml, šarže 90042, doba použitelnosti 28.2.2024. Číslo šarže a datum použitelnosti padělaného balení odpovídají originální šarži, která byla určena pro německý trh.

Léčivý přípravek Testosterone Depot - Rotexmedica 250 mg/ml není v ČR registrován. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenou šarží léčivého přípravku Depot - Rotexmedica 250 mg/ml a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

 

Oddělení závad v jakosti                    

25. 5. 2023