ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti VARIUM, a.s.

SÚKL informuje o zrušení povolení k distribuci společnosti VARIUM, a.s., IČ 278 66 882, která měla pozastavenou distribuční činnost.  

Platnost povolení k distribuci vydaného společnosti VARIUM, a.s., IČ 278 66 882 se sídlem Klimentská 1215/26, 110 00 Praha 1, Nové Město pod sp. zn. sukls16828/2015 dne 5. 3. 2015 byla ode dne 1. 2. 2018 pozastavena.

Povolení k distribuci vydané společnosti VARIUM, a.s., IČ 278 66 882 se sídlem Klimentská 1215/26, 110 00 Praha 1, Nové Město pod sp. zn. sukls16828/2015 dne 5. 3. 2015 se na žádost držitele povolení k distribuci léčivých přípravků ruší. Rozhodnutí o zrušení povolení k distribuci společnosti VARIUM, a.s., IČ 278 66 882 nabylo právní moci dne 5. 1. 2019.

Oddělení správné distribuční praxe

7. 1. 2019

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků, 02.02.2018

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv VARIUM, a.s.