ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o zrušení povolení k distribuci společnosti SIGMA PHARMACY s.r.o.

SÚKL informuje o zrušení povolení k distribuci společnosti SIGMA PHARMACY s.r.o., IČ 078 57 918, která měla pozastavenou distribuční činnost.  

Povolení k distribuci vydané společnosti SIGMA PHARMACY s.r.o., IČ 078 57 918 se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava pod sp.zn. sukls222042/2019 dne 30.9 . 2019, se z důvodu nesplnění podmínek uvedených v povolení k distribuci léčivých přípravků a závažného porušení ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) a b) zákona o léčivech ruší.

Rozhodnutí o zrušení povolení k distribuci společnosti SIGMA PHARMACY s.r.o., IČ 078 57 918 nabylo právní moci dne 2. 11. 2021.

Oddělení správné distribuční praxe

26. 11. 2021