ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o změně praxe Ústavu při posuzování žádostí o stanovení/ změnu/ zrušení MC a/nebo VaPÚ LP/PZLÚ

Ústav informuje účastníky řízení, že na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 1. 2024 Č. j.: MZDR 31794/2023-2/OLZP, Zn.: L56/2023 ke sp. zn.: SUKLS214947/2023, mění svou dosavadní rozhodovací praxi, dle které nebylo možné požádat o zrušení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku, jež v době podání takové žádosti neměl stanovenou výši a podmínky úhrady pravomocným rozhodnutím. Ministerstvo zdravotnictví v předmětném rozhodnutí uvedlo, že jelikož jsou hmotněprávní účinky (dopad na práva a povinnosti adresátů) spjaty s vykonatelností správního rozhodnutí, nikoli s jeho právní mocí, je možné o zrušení úhrady dle § 39j odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“) požádat i za stavu, kdy rozhodnutí o stanovení úhrady ještě nenabylo právní moci a je pouze předběžně vykonatelné ve smyslu ustanovení § 39h odst. 4 předmětného zákona.

Ve světle výše uvedeného Ústav poznamenává, že změna praxe se týká nejen žádostí o zrušení MC a/nebo výše a podmínek úhrady, ale i:

  • žádostí o stanovení MC a/nebo VaPÚ, pokud je předchozí rozhodnutí o zrušení již předběžně vykonatelné, ale dosud nenabylo právní moci a
  • žádosti o změnu MC a/nebo VaPÚ pokud je předchozí rozhodnutí o stanovení již předběžně vykonatelné, ale dosud nenabylo právní moci.

Ústav takovou žádost nebude posuzovat jako zjevně právní nepřípustnou ve smyslu ustanovení § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.


Sekce cenové a úhradové regulace

4.4.2024