ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o zákazu činnosti distributora léčivých přípravků - Krami s.r.o.

SÚKL informuje o zákazu činnosti distributora léčivých přípravků právnické osobě Krami s.r.o.    

Právnické osobě Krami s.r.o., IČ 288 28 224 se sídlem Dopravní 500/9, Uhříněves, 104 00 Praha 10, která je držitelem povolení k distribuci léčivých přípravků sp. zn. sukls84307/2019 ze dne 24. 5. 2019, byla dnem 1. 10. 2021 zakázána činnost – distribuce léčivých přípravků - na dobu 1 roku.
Právnická osoba Krami s.r.o. se dopustila přestupku podle zákona o léčivech, za který zákon o léčivech umožňuje uložit trest zákazu činnosti až na dva roky. Ve správním řízení byl uvedenému subjektu uložen správní trest zákazu činnosti na dobu 12 měsíců ode dne nabytí právní moci příkazu. Příkaz nabyl právní moci dne 1. 10. 2021.

Žádáme všechny distributory a zprostředkovatele léčivých přípravků o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s obchodní nabídkou od výše uvedeného subjektu, nebo pokud již byla realizována nějaká obchodní transakce v době zákazu činnosti.

Informace prosím podávejte na oddělení SDP, Stará 25, 602 00 Brno, tel. 272 185 405, e-mail: gabriela.vaculova@sukl_cz

Oddělení správné distribuční praxe

22. 10. 2021