ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o provedení hloubkových revizí systému maximálních cen

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o provedení hloubkových revizí systému maximálních cen.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") v souladu s ustanovením § 39l odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zahájil v roce 2020 a 2021 hloubkové revize maximálních cen léčivých přípravků (dále jen „LP“) a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „PZLÚ“).

 

Od února roku 2020 byly zahájeny hloubkové revize maximálních cen PZLÚ hrazených z veřejného zdravotního pojištění, následně byly zahajovány hloubkové revize maximálních cen LP regulovaných stanovením maximální ceny výrobce.

 

Dne 29. 11. 2021 pak Ústav vydal rozhodnutí v poslední probíhající hloubkové revizi, čímž Ústav dostál zákonné povinnosti revidovat stanovené maximální ceny. Další revize maximálních cen povede Ústav dle ustanovení § 39p zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném od 1. 1. 2022, o čemž bude v dostatečném předstihu na svých webových stránkách informovat.

 

Podrobné informace k průběhu jednotlivých hloubkových revizí maximálních cen jsou k dispozici na https://www.sukl.cz/sukl/prehled-spravnich-rizeni.

 

Sekce cenové a úhradové regulace

2.12.2021