ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu podezření na padělání léčivého přípravku Toctino

SÚKL upozorňuje na výskyt balení léčivého přípravku Toctino 10 mg  podezřelých z padělání.  

SÚKL obdržel od německé regulační autority informaci o výskytu balení léčivého přípravku Toctino 10 mg, číslo šarže 1489670100, doba použitelnosti 03/2026 podezřelých z padělání. Podezřelá balení byla zachycena v Německu. 

Léčivý přípravek Toctino 10 mg není v ČR registrovaný. 

Uvedená šarže byla identifikována v údajích o distribuci neregistrovaných léčivých přípravků. Distributorem bylo potvrzeno, že šarže 1489670100 nebyla na český trh dále dodána.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s výše uvedenými šaržemi léčivého přípravku Toctino, a to telefonicky na +420 272 185 363, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz.

    

Oddělení závad v jakosti

15. 5. 2024