ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Norditropin FlexPro a Norditropin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Norditropin FlexPro, 80 mg, inj. sol. a Norditropin, 80 mg, inj. sol.  

SÚKL obdržel od brazilské regulační autority informaci o výskytu padělků léčivých přípravků Norditropin FlexPro, 80 mg, inj. sol., všechny šarže a Norditropin, 80 mg, inj. sol., šarže číslo 9F033A9, doba použitelnosti 08/2022.

Léčivé přípravky Norditropin FlexPro, 80 mg, inj. sol. a Norditropin, 80 mg, inj. sol. nejsou v ČR registrovány. Uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že se setkali s baleními léčivého přípravku Norditropin FlexPro, 80 mg, inj. sol. a s baleními výše uvedené šarže léčivého přípravku Norditropin, 80 mg, inj. sol., a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

Oddělení závad v jakosti

3.12.2020