Informace o výskytu padělků více léčivých přípravků v Litvě, Německu

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků více léčivých přípravků v Litvě, Německu.  

SÚKL obdržel od litevské a německé regulační autority informaci o výskytu více balení různých léčivých přípravků podezřelých z padělání. Balení dotčených léčivých přípravků, uvedená na seznamech níže, byla nakoupena od společnosti Depo Farm Eood, Bulharsko, která není držitelem povolení k distribuci léčivých přípravků.

U balení dotčených LP, uvedených v přiložených seznamech, došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedených šarží proto nelze v žádném případě použít k léčbě.

V souvislosti s uvedenou informací SÚKL upozorňuje všechny subjekty, aby tomuto věnovali maximální pozornost a odebírali léčivé přípravky výhradně od oprávněných subjektů. V případě jakýchkoliv pochybností uložte podezřelá balení uvedené šarže do karantény za účelem prověření dodavatelského řetězce a neprodleně kontaktujte SÚKL.

Žádáme všechny provozovatele o neprodlené poskytnutí jakékoliv informace v případě, že nakoupili přípravky od výše uvedeného subjektu a/či se setkali s baleními výše uvedených šarží, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz nebo infs@sukl_cz

 

Oddělení závad v jakosti

22. 9. 2020

Upozornění pro distributory a zprostředkovatele léčivých přípravků, 14.09.2020

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele léčivých přípravků na subjekt Depo Farm Eood z Bulharska, který provozoval distribuční činnost bez příslušného distribučního povolení.